nachos.se

Oskar Forsberg. Läkarstudent, Örebro. 26 år.

Termin 2

I dag började termin två! Den här terminen kommer bestå av tre teman precis som förra terminen. Den här gången är det reproduktion/utveckling, försvar och nutrition/metabolism/elimination.

Terminen börjar med reproduktion/utveckling så nu blir det att inviga nya böcker och ta sig an bland annat cellbiologi med exempelvis DNA. Blir nog tufft men intressant.

augusti 26, 2019 Skola

Laborationer

Lång dag i dag från åtta till fyra med två tunga men samtidigt intressanta laborationer på schemat.

Förmiddagen började med en laboration om njurfunktion. Gruppen hade innan laborationen blivit indelade i olika ”dieter”.
Några skulle äta som vanligt, vissa skulle enbart dricka vatten från klockan 24 dagen före och några skulle vara ”torra”, alltså utan vatten och mat från klockan 24 dagen före. Jag var i gruppen som skulle vara torra.

Laborationens syfte var att visa på hur njurens aktivitet varierar beroende på mat- och dryckesintag och det undersöktes genom urinprov och blodprov för att mäta nivåer av salter och andra ämnen i urin samt blodplasma. Därför var den här laborationen extra lärorik då vi studenter tog blodprov i en ven på varandra för första gången!
Med en handledare i närheten och tydliga instruktioner för bland annat hur vinkeln på kanylen skulle vara klarade jag det på första försöket. Kändes superbra!


Däremot lyckades inte personen som skulle ta prov på mig lika lätt och jag fick ta emot totalt fyra stick, men vad gör man inte för vetenskapen… 😉

Tabell med samtliga försökspersoners värden

På eftermiddagen hade vi en laboration om blodsocker och insulinfrisättning i blodet. Även för den här laborationen delades gruppen in i olika ”dieter”. Dessa var nyttig frukost, onyttig frukost, druvsockerlösning i vatten, energidricka och sötströlösning i vatten (sötningsmedel).

Jag var i gruppen med sötningsmedel. Stevia i vattne stod på menyn för mig.

Först mätte vi blodsockernivån i ett fastevärde och därefter följde intag av respektive ”diet”. När vi hade intagit vår mat eller dryck följde olika tidpunkter för mätning av blodsockret. Det var intressant att se hur olika värdena blev beroende på vad man hade inmundigat. Vi som hade sötningsmedel fick knappt någon skillnad alls medan alla andra grupper fick skillnader i varierande grad.

Även den här laborationen bjöd på nya erfarenheter då vi den här gången tog kapillärprov på varandra, i dagligt tal ett stick i fingret för blod till mätningen av blodsockret.

maj 22, 2019 Skola , , , ,

Nallesjukhus

Ojojoj, mer än en månad sen jag skrev ett inlägg senast, det trodde jag inte!

I dag gjorde jag och tre andra studenter från klassen något som heter nalleutryckning. Det innebär att man besöker en förskola och ska vänja barn för vårdpersonal, där barn har med sig ett valfritt gosedjur eller en leksak. Därför har man med sig olika redskap, bland annat stetoskop och att alla vi som är nalledoktorer är klädda i sjukhuskläder.

Det var roligt och givande, förhoppningsvis även för barnen. ”Utryckningen” var uppdelad i olika moment, till att börja med samlades alla i en stor ring och då frågade vi om det var någon som ville lägga sig på ett stort papper. Därefter ritade vi av konturerna av barnet för att sen låta alla barn delta och svara på vilka kroppsdelar de kunde och ifall de kunde placera ut olika delar på pappret. Roligt att se nivån på barn som är mellan 3-5 år gamla.

Därefter fick vi nalledoktorer sätta oss enskilt och börja vår mottagning av barnen med deras medhavda patient. Till detta fyllde vi även i låtsasjournaler med tydliga pedagogiska bilder på de undersökningar och behandlingar som utförts så att barnen kunde få med sig dessa hem och visa sina föräldrar. På de flesta patienter blev det antingen en spruta utan innehåll eller ett lämpligt placerat plåster/bandage.

april 12, 2019 Skola ,

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) dag ett

Första dagen ute i verksamhet i dag och dagens placering var i primärvård (vårdcentral). Väldigt givande dag där jag suttit med olika läkare i olika patientmöten. Förmiddagen ägnades åt drop-in, det är korta besök som tar ungefär en kvart var med varierande besvär och anledningar till besök. Högt tempo men trots det till synes nöjda patienter!

Under eftermiddagen satt jag med en läkare som hade vanliga besök. Ungefär en halvtimme var och ett betydligt lugnare och beskedligare tempo. Intressant och givande att sitta med och se olika sätt att konversera.

Slutligen så fick jag och den andra student som också var på samma vårdcentral hålla en intervju med en patient innan denne skulle träffa läkare. Det var några på förhand bestämda frågor, det var väldigt nyttigt att göra en sån övning och faktiskt träffa patient så tidigt i utbildningen. Har ju faktiskt bara pluggat cirka en månad!

På andra lärosäten kan det ta flera terminer innan man träffar sin första patient. Låter inte lika bra!

mars 18, 2019 Skola , ,

Tentavecka

Nu är det tentavecka och schemat är inte särskilt späckat då det på fredag är dags för den första tentamen. Därmed avslutas första temat för kursen: respiration och cirkulation.

Sedan jag skrev senast har vi i stort sett endast haft föreläsningar och grupparbete.

I torsdags (28/2) hade vi en föreläsning om embryologisk utveckling av hjärta och lungor. Det är otroligt invecklat och kommer nog ta ett bra tag innan det går att greppa.

En rolig detalj var att föreläsaren, som även jobbar som barnläkare på Universitetssjukhuset hade ”plockat med sig” en färsk navelsträng från natten innan. Då fick vi komma närmare och titta på den samtidigt som han pekade på olika kärl. Otroligt intressant!

mars 5, 2019 Uncategorized

26/2 – Fjärde veckan och spirometri-laboration

Kort men tidig dag i dag! Började klockan 08:00 med basgrupp till 10 och sen snabbt bort till F-huset på universitetssjukhuset för laboration 10:15. Spirometri på tapeten, alltså en undersökning av lungfunktion. Sjuksköterskor och biomedicinsk analytiker höll i den. Väldigt spännande.

Det är väldigt svårt att få till rätt teknik med munstycket. Min lungvolym är bra och inom rätt intervall för min ålder, längd, kön och så vidare. Dock så lyckades jag inte få tillräckligt på PEF-mätaren, som mäter hur kraftfullt flöde jag kan få i en utandning. Men det är svårt för mig med den tekniken, och det var det även när jag gick till astmaläkare som liten!

februari 26, 2019 Skola, Uncategorized , ,

Tisdag 19/2

Lugn dag i dag.

Dagen började 10:15 med basgruppsarbete, alltså det studentcentrerade lärandet där vi som grupp håller låda och tar oss an olika fall. Rollerna som ordförande och sekreterare roterar mellan alla i gruppen och i dag var det min tur att vara ordförande. Det gick bra! (att dagens grupparbete också enligt handledaren var det bästa hittills ska jag inte kommentera…)

Från 12 till 15:15 hade jag en lucka i schemat. Då passade jag på att ta en löprunda i det fina området runt Naturens hus. Nu har jag därmed även invigt duschen på Campus Usö.

Vid 15:15 var det seminarium om etik på schemat. Rolig äldre läkare som började med att fråga oss vad vetenskap egentligen är till att komma in på olika historiska personer såsom Christofer Columbus, Galileo Galilei och Tycho Brahe. Intressant område där vi diskuterade olika svårigheter man kan ställas för när man kommer ut i vården. Alltifrån patienter som trots svåra sjukdomar inte vill ta emot någon vård överhuvudtaget till situationer där man ska förmedla ett tungt besked till patient eller anhöriga.

Plugg i cafét på campus i väntan på seminarium.
Lågoddsare att varuautomat inte fungerar?

februari 19, 2019 Skola , , , , , ,

Tredje veckan på läkarprogrammet

I dag hade vi två föreläsningar och undervisning med amanuenser (studenter på högre terminer) på schemat.

Första föreläsningen ”Kärlsystemets celler och reglering” handlade om hur olika kärl i kroppen är uppbyggda och hur dessa fungerar. Det är inte lätt att hänga med i allt då det består till stor del av cellkemi, men förmodar att det blir lättare efterhand som kunskapen byggs på.

Andra föreläsningen i dag var ”Tidig embryoutveckling”. Den handlade om den allra första utvecklingen av en embryo och foster. Väldigt många nya termer, samtidigt som mycket av det inte examineras den här terminen. Men det är väldigt intressant! Tror jag kommer gilla det när jag väl förstår mer.

Avslutningsvis hade vi undervisning med amanuenser från 1730-1930. De hade en inledande lektion om anatomi i respirationssystemet. Alltså om näsa, svalg, struphuvud, luftstrupe och lungor. Väldigt bra lektion, men mycket stort och omfattande. Intressant!

februari 18, 2019 Skola , ,

Andra veckan på programmet!

Sedan jag uppdaterade senast har en hel del hänt!

Torsdag 7/2
Dagen bestod av föreläsning, seminarium och basgruppsarbete. Föreläsningen handlade om den professionella utvecklingen som förväntas utav en i läkarrollen. Det gäller verkligen att utveckla ett förhållningssätt som fungerar väl med andra människor.

Seminariets tema var ”lika villkor som patient, som vårdgivare, som student, som lärare”. Mycket jag redan visste sedan juristprogrammet.

Till sist så handlade basgruppsfallet den här dagen om EKG. Det var knappt någon i gruppen som hade någon tidigare kunskap om EKG. Därför var det här fallet intressant då vi tillsammans fick arbeta för att inventera vad vi visste och inte visste.

Fredag 8/2
Premiär av visualiseringsbordet. Vid Örebro universitet finns något som kallas visualiseringsbord, man skulle kunna likna det vid en iPad som också är ett stort bord. I det finns ett program där man kan ta del av animerade patienter från verkliga fall! Sen går det att vrida, vända, zooma in och ut samt göra snitt för att i stort sett titta närmre på allt du kan tänka dig i kroppen.
Häftigt!

Efter det hade vi en föreläsning i det autonoma nervsystemet (ANS) som är det självständiga nervsystemet du inte kan kontrollera i någon större utsträckning. Otroligt intressant hur nervsystemen fungerar.

Bild från helgens studier på campus!

februari 11, 2019 Skola , ,

Hjärta, lungor och blodtryck

I dag började jag med att plugga lite på egen hand fram till lunch. I skolan stod endast en aktivitet på schemat och det var en övning i grundläggande undersökningar. I grupper övade vi på att lyssna på hjärta med stetoskop, lyssna på lungor med stetoskop samt knacka på ryggen för att ”auskultera” och vi fick även kolla blodtryck med manschett och stetoskop.

februari 6, 2019 Skola , , ,